• Zadzwoń
 • 081 759 41 66

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 18.00

dr hab. n.med. Beata Pawłowska psycholog kliniczny, psycholog i pedagog

Usługi

Diagnoza psychologiczna:
 • funkcji poznawczych (w tym badania na potrzeby komisji orzeczniczych), ocena poziomu intelektualnego,
 • diagnoza cech osobowości, zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, zaburzeń odżywiania, uzależnień,
 • zaburzeń psychicznych

Pomoc psychologiczna dla osób:
 • z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania,
 • uzależnienionych (w tym od internetu, gier internetowych, telefonu komórkowego) i współuzależnionych,
 • rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi, problemami emocjonalnymi, szkolnymi.
Image
Doświadczenie zawodowe:

 • 22 lata pracy w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w oddziałach: nerwic, młodzieżowym, ogólnopsychiatryczym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego;
 • czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w ujęciu analizy transakcyjnej (Niemcy),
 • trzymiesięczny staż w oddziale zaburzeń odżywiania w Uniwersyteckim Centrum Psychiatrycznym Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia),
 • szkolenie z zakresu terapii zaburzeń odżywiania (Berlin),
 • Autorka 200 artykułów dotyczących problemów pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami odżywiania, uzależnionych od Internetu, gier internetowych, telefonu komórkowego, autorka książki: „Zaburzenia odżywiania u kobiet w kontekście zmiennych psychologicznych i społecznych”, współautorka 104 wystąpień podczas konferencji naukowych krajowych i zagranicznych.
 • Współtwórca metod psychologicznych do badania uzależnienia od internetu, gier komputerowych, telefonu komórkowego oraz testów do badania zaburzeń odżywiania u kobiet i u mężczyzn.
 • Członek Zespołu Koordynującego Realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublina. Współautorka „Programu profilaktyki zaburzeń odżywiania u młodzieży na lata 2013-2015”, realizowanego przez Urząd Miasta Lublin w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz informatora wydanego przez Urząd Miasta Lublin „Stop…zaburzeniom odżywiania”. mWykłady dla rodziców, nauczycieli szkół podstawowych i średnich na temat zaburzeń odżywiania, uzależnienia od internetu i telefonu komórkowego; Wykłady dla studentów szkół wyższych na temat: zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, zaburzeń u dzieci i młodzieży, wypalenia zawodowego, uzależnień od Internetu, mgier internetowych i telefonu komórkowego.


Cena: wizyta trwa 60 minut – koszt 130 zł