anima
NZOZ "ANIMA"
Mętów 165
20-388 Lublin 6
TEL. 081 759 41 66
info@animalublin.pl

formularz kontaktowy

Anima - Kadra

  • Lekarz med. Ewa Dziwota specjalista chorób wewnętrznych , specjalista medycyny rodzinnej
  • Lekarz med. Maria Stefańczyk pediatra , specjalista medycyny rodzinnej
  • pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Ewa Dyś
  • położna środowiskowo-rodzinna Renata Siedlecka
  • pielęgniarka praktyki Magdalena Nowak
  • pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Aneta Szymańska

 

Lekarze i pielęgniarki posiadają 20-letni staż pracy w lecznictwie zamkniętym i otwartym, pielęgniarki kursy specjalistyczne z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego, szczepień, EKG , spirometrii . Personel stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach , zjazdach , konferencjach naukowych potwierdzane stosownymi certyfikatami i dyplomami .Anima - Kadra